Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://lanpartybootcamp.dk.
LAN PARTY Boot Camp er en service under virksomheden DRACHMANN MEDIER som herved står som ansvarlig for privatlivspolikken på denne side.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Privatlivspolitik

DRACHMANN MEDIER respekterer dit privatliv. Denne Privatlivspolitik beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.

DRACHMANN MEDIER er et dansk selskab, der leverer ydelser primært til erhvervsvirksomheder (Kunder) i Danmark.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på www.DRACHMANN-MEDIER.dk

Privatlivspolitikken omhandler databehandlingen som udføres når DRACHMANN MEDIER optræder som dataansvarlig.

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, f.eks. navn, adresse, mailadresse, postadresse, telefonnummer etc.

DRACHMANN MEDIER har behov for at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene dig som Kunde.

Kan du ikke acceptere måden vi udfører behandling af personoplysninger på ifølge denne Privatlivspolitik, da bedes du undlade at anvende DRACHMANN MEDIERs ydelser.

Hvis personoplysninger behandler DRACHMANN MEDIER?

DRACHMANN MEDIER behandler personoplysninger om kontaktpersoner, som er tilknyttet Kunden.

DRACHMANN MEDIER behandler desuden personoplysninger om personer, der må betragtes som potentielle Kunder, og som henvender sig til os via www.DRACHMANN-MEDIER.dk, mail, telefon eller andre kanaler.

Hvorfor vi behandler personoplysninger

For at kunne varetage kunderelationer og opfylde vores forpligtelser overfor kunder, har vi brug for dine personoplysninger i din rolle som kontaktperson.

Formålene er f.eks. tilbuds- og salgsprocessen, aftalte leverancer og support af vores ydelser, fakturering, betaling mv.

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål er DRACHMANN MEDIERs legitime interesser som forretningsdrivende og/eller opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig.

Om potentielle kunder

DRACHMANN MEDIER behandler personoplysninger om potentielle kunder med henblik på besvarelse af forespørgsler som optakt til indgåelse af en kontrakt.
Det juridiske grundlag herfor er DRACHMANN MEDIER legitime interesser som forretningsdrivende.

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler DRACHMANN MEDIER personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores Kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger DRACHMANN MEDIERs hjemmeside www.DRACHMANN-MEDIER.dk og når du kommunikerer med os via mail, for at optimere din oplevelse af DRACHMANN MEDIER. Se afsnittet ‘Automatiske dataindsamlingsværktøjer’, for yderligere information om, hvordan disse teknologier virker og dine rettigheder i denne sammenhæng.

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

DRACHMANN MEDIER bruger forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på vores hjemmeside.

Cookies og pixels
Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.

Du kan se mere om cookies, og hvordan de virker her www.allaboutcookies.org.

Eloqua cookies

Google-cookies og -teknologier

Google Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder – men ikke begrænset til – sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores sider, og vi bestræber os på at give dig mere af det, du kan lide at læse og se.

Google Analytics Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om DRACHMANN MEDIER, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google Adwords Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om DRACHMANN MEDIER, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Du kan i fremtiden forhindre, at de oplysninger, som dannes af Google-cookien om din brug af vores sites, bliver indsamlet og behandlet af Google ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nuværende webbrowser. Denne Add-on er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook cookies

Facebook Remarketing: Facebooks tracking pixel placerer cookies på din computer, som fortæller Facebook, at du har tjekket websitet. Vi går derefter ud fra, at du har en interesse for DRACHMANN MEDIER og indholdet på dette site. Når du besøger Facebook, vil du derefter blive eksponeret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, DRACHMANN MEDIER behandler om dig, kan være:

> Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

> Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng

> Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende DRACHMANN MEDIER eller vores services

> Fotos eller video optaget på vores lokaliteter

> Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video

> Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

> Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger

> Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

> Clickstream-adfærd og aktivitet på DRACHMANN MEDIER Sider og i vores produkter og tjenester

> E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra DRACHMANN MEDIER du åbner hvornår og hvordan

> Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Som dataansvarlig behandler DRACHMANN MEDIER ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan vi deler dine personoplysninger

DRACHMANN MEDIER kan dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

DRACHMANN MEDIER bruger-communities

Hvis du laver et indlæg, kommentar eller lignende i DRACHMANN MEDIER bruger-communities eller i andre fora på DRACHMANN MEDIER Sider, kan sådanne oplysninger læses og bruges af enhver med adgang til sådanne fora og anvendes til formål udenfor DRACHMANN MEDIER eller din egen kontrol. DRACHMANN MEDIER er ikke ansvarlig for oplysninger, du indsender i sådanne fora på DRACHMANN MEDIER Sider. DRACHMANN MEDIER publicerer ikke kommentarer, anbefalinger eller lignende udarbejdet af dig uden dit forudgående samtykke.

Forretningspartnere
DRACHMANN MEDIER kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber en ydelse, som DRACHMANN MEDIER leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan DRACHMANN MEDIER og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere ydelsen til Kunden.

Offentlige myndigheder
Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra DRACHMANN MEDIER udleveres. I disse tilfælde vil DRACHMANN MEDIER kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

Fusioner og virksomhedsovertagelser I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af DRACHMANN MEDIER forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, som forvaltes af DRACHMANN MEDIER. Dette kan i nogle tilfælde inkludere personoplysninger, og i sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med DRACHMANN MEDIER.

Dine rettigheder

Hvilke rettigheder har du?

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation

Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra DRACHMANN MEDIER og kan gøre det enten ved at:

i) følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation

ii) ændre præferencer under det relevante redigeringsafsnit for kontoen, hvis du har en konto hos DRACHMANN MEDIER

iii) kontakte os via e-mail på info@drachmann-medier.dk eller

iv)ved at bruge DRACHMANN MEDIER præferencestyring.

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra DRACHMANN MEDIER, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode DRACHMANN MEDIER om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger.
Hvis du har en konto hos DRACHMANN MEDIER, kan dette normalt gøres gennem de relevante “dine indstillinger”- eller “din profil”-afsnit på den relevante DRACHMANN MEDIER Side eller i applikationen.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst info@drachmann-medier.dk til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

Hvordan sikrer og opbevarer DRACHMANN MEDIER dine persondata?

Således sikrer vi dine personoplysninger
DRACHMANN MEDIER forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. DRACHMANN MEDIER skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og passende organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger
DRACHMANN MEDIER opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at DRACHMANN MEDIER kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil data være pseudonymiserede eller anonymiserede.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

I hvilket omfang anvender DRACHMANN MEDIER underleverandører?
DRACHMANN MEDIER bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores Kunders data til et sted uden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloud-tjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil DRACHMANN MEDIER indgå en databehandleraftale med underleverandører for at sikre dine rettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer DRACHMANN MEDIER det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

Ændringer til denne Erklæring
Ændringer til denne Privatlivspolitik publiceres her med aktuel revisionsdato.

Ved eventuelle væsentlige ændringer, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis via mail eller offentliggørelse på www.DRACHMANN MEDIER.com inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 14. november 2019.

Sådan kontaktes vi
Kommentarer eller spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, bedes sendt til info @ drachmann-medier.dk .

Klage

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan desuden ske ved kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
F.eks. på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.